Co uważamy:

 Jerzy Wójcik: „Dla zrozumienia dzisiejszych zagrożeń systemu demokratycznego jest niezbędne, aby przeanalizować przemiany społeczno-polityczne Republiki Weimarskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ludność niemiecka dała legitymację partii nazistowskiej do stworzenia systemu prawnego, który wyprodukował m.in. Auschwitz…”

 

 

Wojciech Smoleń: Auschwitz pozostaje dziś osią rozważań na temat autorytaryzmu i totalitaryzmu. Byłoby jednak błędne założenie, że mamy te problemy za sobą. W obliczu narastających zagrożeń, odrodzenie się systemu autorytarnego w Europie jest nader możliwe..."

 

 

Agnieszka Smoleń-Kocur: Praca z młodymi ludźmi jest kluczem do przyszłości naszych pokoleń. W jaki sposób dziś uformujemy młode umysły będzie rzutował na kształt rzeczywistości w jakiej będziemy żyli za 30, 40 czy 50 lat..."

Wykłady

 

Oferujemy możliwość wygłoszenia wykładu w języku polskim lub angielskim, dotyczącego zagadnień z zakresu II wojny światowej, jak i tematyki związanej z nazistowskim obozem Auschwitz-Birkenau. Wykłady stanowią bardzo dobre przygotowanie względem wizyty w miejscu pamięci. Jednocześnie mogą stanowić uzupełnienie programów nauczania zarówno na poziomie szkolnictwa ponad-gimnazjalnego jak i wyższego. Oferta wykładów pokrywa szerokie spektrum tematów: od zagadnień czysto historycznych takich jak historia rozwoju nazizmu w Niemczech poprzez pogłębione zagadnienia związane z filozofią Nazizmu jako doktryny politycznej. Ważnym zagadnieniem są relacje polsko-żydowskie zarówno w kontekście okresu dwudziestolecia międzywojennego, okresu wojennego jak i historii powojennej. W tym zagadnieniu zawierają się także relacje polsko-izraelskie, które mają swoją zasadniczą dynamikę i specyfikę. Długość trwania wykładu: 60 min + 30-40 min dyskusji i pytań.

 

 

////////////////////////////////////////////////

 

Seminaria

 

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uczestnictwie w programach seminariów międzynarodowych, które zainspirowało nas do stworzenia kompleksowej oferty seminariów dla edukatorów zaangażowanych w tematykę zagłady. Seminaria tematyczne trwające 1-2 tygodni, wymagają skonstruowania programu opartego nie tylko o serię wykładów, lecz także wizyty i spotkania warsztatowe z edukatorami i specjalistami tej tematyki. Program seminarium powinien uwzględniać wizyty w poszczególnych miejscach pamięci w Polsce. Do najważniejszych należą: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum na Majdanku, byłe obozy zagłady w Treblince, Sobiborze i Bełżcu. Oprócz miejsc pamięci niezmiernie ważnymi są wizyty w kluczowych muzeach związanych z historią II wojny światowej. Do najważniejszych należą: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Fabryka Schindlera w Krakowie, Miejsce Pamięci Radegast w Łodzi etc. Ważnymi są także wizyty w poszczególnych instytucjach i spotkania z ich reprezentantami: Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Forum Dialogu w Warszawie, Muzeum Galicja w Krakowie, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Brama Grodzka w Lublinie i wiele innych. Niezmiernie ważnym elementem seminarium jest odpowiedni dobór osoby prowadzącej cały program. Kierownik projektu bowiem będzie odpowiedzialny, nie tylko za aspekty logistyczne, lecz także za spotkania podsumowujące poszczególne dni i elementy programu. Będzie niejako spoiwem całego programu merytorycznego, będzie inspirował i moderował dyskusje, które będą miały miejsce w czasie trwania danego projektu.

 

////////////////////////////////////////////////

 

Warsztaty

 

 

Niezmiernie ważnym elementem procesu edukacyjnego są spotkania warsztatowe. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy warsztaty edukacyjne zarówno dla izraelskich studentów, żołnierzy jak i grup polskich i zagranicznych zainteresowanych tą częścią historii. Moderowaliśmy także spotkania polskich i izraelskich grup w różnym wieku. Posiadamy doświadczenie zarówno merytoryczne, metodologiczne, jak i organizacyjne w kontekście przeprowadzania warsztatów edukacyjnych, zarówno dla niewielkich seminariów, jak i grup powyżej 200 osób. Spotkania warsztatowe nierzadko przybierają formę spotkania z świadkiem, ocalonym, mającym osobiste wspomnienia związane z II wojną światową. Naszą rolą jest wówczas konsekutywne (lub symultaniczne) tłumaczenie spotkań dla grup zagranicznych.

 

Wykłady:

 

  • Auschwitz - wprowadzenie do zagadnienia.
  • System obozów koncentracyjnych w Niemczech.
  • Okres międzywojenny i powstanie nazistowskich Niemiec.
  • Generalny Plan Wschód - Niemiecka Polityka wobec Europy Środkowej.
  • "Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej" - niemiecki plan eksterminacyjny.
  • Operacja Reinhard - eksterminacja Żydów Polskich.
  • Stosunki Polsko-Żydowskie w okresie dwudziestolecie.
  • Stosunki Polsko-Żydowskie i Polsko-Izraelskie dzisiaj.
  • Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - zarys zagadnienia.